No Smoking Cycling

Cc picaro ja Erkki Poikonen -säätiö ovat yhteistyössä lanseeranneet “No smoking cycling” -brändin.

No smoking cyclingin tavoiteena on ensisijaisesti kannustaa savuttomaan ja päihteettömään urheiluun mutta yhtälailla edistää terveitä elämän tapoja niin urheilussa kuin sen ulkopuolellakin. 

Cc picaro on sitoutunut tuomaan no smoking cyclingia näkyväksi jotta sen tavoitteita voidaan edistää.